Termenii și condițiile de utilizare a platformei ”Autodoc Club”
Cuprinsul
 • Preambul
 • § 1 Înregistrarea
 • § 2 Serviciile/beneficiile oferite
 • § 3 Punerea la dispoziție a platformei
 • § 4 Utilizarea platformei
 • § 5 Răspunderea
 • § 6 Obligațiile utilizatorului și răspunderea cu privire la conținutul publicat
 • § 7 Neasumarea răspunderii pentru sfaturi sau recomandări
 • § 8 Exonerarea de răspundere
 • § 9 Mărcile comerciale și drepturile de proprietate ale Autodoc
 • § 10 Durata și rezilierea
 • § 11 Blocarea
 • § 12 Protecția datelor
 • § 13 Modificări contractuale
 • § 14 Soluționarea online a litigiilor: informații conform art. 14 (1) din Regulamentul UE 524/2013 privind soluționarea online a litigiilor (SOL) în materie de consum
 • § 15 Arbitrajul consumatorilor: informații conform art. 36 din Legea germană privind soluționarea litigiilor cu consumatorii (VSBG)
 • § 16 Dispoziții finale
Termenii și condițiile de utilizare a platformei ”Autodoc Club”
Preambul

AUTODOC SE, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin („Autodoc”) operează o platformă („platforma”) sub domeniul https://club.autodoc24.ro/, care le permite utilizatorilor să gestioneze și să acceseze datele propriilor vehicule sub forma unui „jurnal de bord online”.

Persoanele fizice și juridice („utilizatorii”) se pot documenta cu privire la astfel de servicii pe platformă și pot primi recomandări și sfaturi referitoare la aceste servicii.

Următorii termeni și condiții de utilizare („Termeni și condiții de utilizare”) se aplică utilizării acestei platforme de către utilizatori..

§ 1 Înregistrarea
 • 1.1 Utilizarea întregii funcționalități a acestei platforme necesită înregistrarea gratuită a utilizatorului. Prin aceasta utilizatorul își exprimă acordul cu prezenții ”Termeni și condiții de utilizare”.
 • 1.2 Se pot înregistra numai persoanele fizice adulte care dispun de capacitate juridică deplină (dar nu, de exemplu, familiile sau cuplurile căsătorite), persoanele juridice și parteneriatele de afaceri. Dacă o companie este înregistrată ca utilizator, persoana care efectuează înregistrarea trebuie să garanteze că este autorizată să reprezinte compania.
 • 1.3 Utilizatorii care au deja un cont pe https://www.autodoc.autodoc24.ro/ nu trebuie să se înregistreze separat pe platforma https://club.autodoc24.ro/. Datele de conectare de la https://www.autodoc24.ro/ pot fi utilizate automat ca date de conectare pe platforma https://club.autodoc24.ro/, prin procedura de conectare unică.
§ 2 Serviciile/beneficiile oferite

Prin intermediul acestei platforme, Autodoc oferă posibilitatea de gestionare și întreținere a istoricului vehiculului cu privire la datele specificate de utilizatori.

Utilizatorul poate face „înregistrări în jurnalul de bord” atunci când folosește platforma. Înregistrările includ datele cu caracter personal ale utilizatorului, precum și datele vehiculului. Platforma dispune de un sistem de gestionare a datelor online pentru un vehicul, care oferă o sinteză, de exemplu, a reparațiilor vehiculului, programului de înlocuire a pieselor, sau a procesului de schimb al uleiului.

Utilizatorul are opțiunea de stocare pe platformă a documentelor vehiculului, sub forma de fotografii și scanări.

Platforma este un „jurnal de bord” personal, care poate fi vizualizat doar de utilizatorul respectiv și, prin urmare, nu este accesibil public.

Autodoc a integrat pe platformă videouri care sunt stocate pe YouTube și care pot fi redate pe platformă.

Autodoc utilizează serviciile API-ului YouTube pentru afișarea videourilor pe platformă.

Prin accesarea și redarea videourilor, utilizatorul acceptă Condițiile de utilizare ale YouTube (https://www.youtube.com/t/terms).

§ 3 Punerea la dispoziție a platformei
 • 3.1 Autodoc va depune eforturi rezonabile, din punct de vedere economic, pentru a pune la dispoziția utilizatorului platforma fără erori și fără întreruperi și pentru a asigura transmiterea fără erori a declarațiilor sau a altor date de și către utilizator, în contextul utilizării platformei de către acesta. Compania Autodoc nu este obligată să garanteze anumite funcționalități ale platformei, în special în ceea ce privește disponibilitatea platformei.
 • 3.2 Compania Autodoc operează platforma, împreună cu serviciile oferite, unui număr mare de utilizatori și, prin urmare, pune la dispoziția utilizatorului versiunea general disponibilă a platformei. Dacă o modificare a platformei sau a altor servicii, necesită o modificare a prezenților ”Termeni și condiții de utilizare”, se va aplica § 13.
 • 3.3 Autodoc are dreptul să implice companiile sale afiliate și orice alți subcontractanți în prestarea serviciilor, în baza sau în legătură cu acești ”Termeni și condiții de utilizare”.
§ 4 Utilizarea platformei
 • 4.1 Obiectul contractului de utilizare este punerea la dispoziție a platformei de către Autodoc. Utilizatorul creează un cont personal de utilizator, care nu este vizibil pentru alți utilizatori sau pentru public.
 • 4.2 După înregistrare, Autodoc acordă utilizatorului acces la platformă printr-un cont de utilizator, cu utilizarea datelor de conectare. Utilizatorul își va păstra întotdeauna secrete datele de conectare și va informa imediat Autodoc, dacă ia cunoștință de un acces neautorizat.
 • 4.3 Utilizatorul va evita anumite măsuri care ar putea pune în pericol securitatea platformei Autodoc și nu va prelua nicio informație sau date care interferează cu software-ul platformei sau transferă viruși, troieni sau alte programe rău intenționate.
§ 5 Răspunderea
 • 5.1 În măsura în care utilizatorii sunt consumatori (§13 din Codul civil german (BGB)), cererile de despăgubire sunt excluse, cu excepția cazului de neîndeplinire a obligațiilor debitorului sau ale operatorului site-ului, în cazul încălcării din neglijență a obligațiilor de către operatorul site-ului sau agenții săi indirecți, cu excepția cazului în care încălcarea se referă la o obligație a cărei îndeplinire face posibilă, în primul rând, derularea corectă a contractului de utilizare și pe a cărei conformitate utilizatorul se poate baza în mod regulat. Cu excepția cazului de intenție sau neglijență gravă din partea operatorului site-ului și a agenților săi indirecți, răspunderea operatorului site-ului este limitată la valoarea prejudiciului previzibil, de obicei, la încheierea contractului.
 • 5.2 În măsura în care utilizatorii sunt antreprenori (§14 din Codul civil german (BGB)), cererile de despăgubire, indiferent de temeiul legal, din cauza încălcării din neglijență a obligațiilor de către operatorul site-ului sau agenții săi indirecți sunt excluse, cu excepția cazului în care încălcarea se referă la o obligație a cărei îndeplinire face posibilă, în primul rând, derularea corectă a contractului de utilizare și pe a cărei conformitate utilizatorul se poate baza în mod regulat. Cu excepția cazului de intenție sau neglijență gravă din partea operatorului site-ului și a agenților săi indirecți, răspunderea operatorului site-ului este limitată la valoarea prejudiciului previzibil, de obicei, la încheierea contractului.
 • 5.3 Limitarea răspunderii conform punctelor 5.1 și 5.2 nu se aplică, (i) în măsura în care răspunderea nu poate fi limitată sau exclusă conform legislației în vigoare, în special în conformitate cu Legea germană privind răspunderea pentru produse (ProdHaftG), (ii) în cazul unei intenții sau unei neglijențe grave, (iii) în cazul unei vătămări a sănătății sau integrității corporale, ori a pierderii vieții cauzate de o simplă neglijență, (iv) în cazul unei rele intenții, precum și (v) în cazul nerespectării unei garanții convenite.
§ 6 Obligațiile utilizatorului și răspunderea cu privire la conținutul publicat
 • 6.1 Autodoc respectă proprietatea intelectuală a terților și solicită utilizatorilor să procedeze la fel.
 • 6.2 Utilizatorul trebuie să se asigure că nu publică conținut care poate încalcă drepturile terților (de exemplu, încălcarea drepturilor de autor și a mărcilor comerciale, drepturilor personale sau a legii concurenței).
 • 6.3 Pentru asigurarea unei utilizări corecte și conforme din punct de vedere legal a forumului ”Autodoc Club”, publicarea articolelor și a altor conținuturi este interzisă, în special în următoarele situații (lista nu este exhaustivă):
  • Publicarea datelor cu caracter personal ale terților, cum ar fi: numele, adresa, profesia, numărul de telefon sau adresa de e-mail.
  • Publicarea corespondenței prin e-mail, a corespondenței poștale și a altor comunicări scrise individuale, care fac obiectul confidențialității pe forumul ”Autodoc Club”.
  • Publicarea articolelor și/sau conținuturilor rasiste, pornografice, care pun în pericol tinerii, care incită la violență sau sunt ilegale ori imorale în alt fel, sau redirecționează prin linkuri spre pagini web cu un astfel de conținut.
  • Încălcarea legilor aplicabile sau incitarea la încălcarea legii, ori redirecționarea prin linkuri spre astfel de articole sau conținuturi.
  • Publicarea declarațiilor false, insultelor sau unui alt conținut defăimător, ori utilizarea, în general, într-un mod inadecvat (obscen, agresiv, provocator etc.) a forumului ”Autodoc Club”.
  • Publicarea unor articole și a unui alt conținut, care ar putea crea impresia că autorul este un angajat al AUTODOC SE.
  • Postarea fotografiilor și videoclipurilor fără obținerea acordului prealabil din partea tuturor persoanelor vizate, pentru publicarea acestora pe forumul ”Autodoc Club”.
  • Orice tip de utilizare comercială a forumului ”Autodoc Club”, în special prin intermediul reclamelor sau linkurilor spre produse sau servicii din afara rețelei Autodoc.
  • Postarea unor interogări de căutare sau alte articole care au legătură directă cu comerțul sau cu un serviciu din afara rețelei Autodoc.
 • 6.4 Autodoc are dreptul să șteargă sau să dezactiveze conținutul publicat de utilizator, în cazul în care acesta încalcă drepturile terților, sau dacă terții au revendicări din cauza unei încălcări a legii, ale căror temeiuri nu pot fi excluse în mod clar.
 • 6.5 Autodoc nu este responsabil pentru corectitudinea, calitatea, completitudinea, fiabilitatea, tipul și calitatea conținutului publicat de utilizatori. Acestea nu constituie o exprimare a opiniei de către Autodoc. Autodoc nu adoptă în mod explicit conținutul utilizatorilor ca fiind al companiei.
 • 6.6 În cazul în care Autodoc ia cunoștință de o posibilă încălcare a legii de către conținutul utilizatorului, acesta va anunța utilizatorul imediat, în formă scrisă.
§ 7 Neasumarea răspunderii pentru sfaturi sau recomandări

În cazul în care pe această platformă se oferă un sfat sau o recomandare, fără a prejudicia răspunderea care decurge dintr-o relație contractuală, un act ilicit sau orice altă prevedere legală, compania Autodoc nu este obligată să compenseze prejudiciul rezultat din urmarea sfatului sau a recomandării.

§ 8 Exonerarea de răspundere

Utilizatorul declară prin prezenta că, la prima solicitare, va despăgubi Autodoc, companiile afiliate Autodoc și angajații, reprezentanții, acționarii și agenții auxiliari ai Autodoc și/sau ai companiilor afiliate Autodoc, precum și-i va exonera de răspundere cu privire la pretențiile sau revendicările de orice fel, care sunt publicate și/sau transmise de terți pe baza sau în legătură cu conținutul pe care utilizatorul îl stochează, îl publică și/sau îl transmite în contextul serviciilor Autodoc, sau care sunt ridicate de utilizator din cauza utilizării serviciilor sau din cauza încălcării acestor termeni și condiții de utilizare sau drepturi ale terților. Aceasta va include, de asemenea, costurile legale și judiciare rezonabile, în fiecare caz.

§ 9 Mărcile comerciale și drepturile de proprietate ale Autodoc

Utilizatorul înțelege faptul că, Autodoc are dreptul exclusiv asupra tuturor drepturilor privind conținutul și elementele de identificare/brandingul Autodoc, inclusiv dreptul de marcă comercială, brevet, drepturi de autor sau drepturi de licență sau alte drepturi sau poziții juridice comparabile în legătură cu utilizatorul și nu le va folosi fără acordul prealabil, explicit, scris al Autodoc și nu va elimina referințele la proprietatea legală a Autodoc. În special, utilizatorul nu poate folosi marca Autodoc, nu poate copia, modifica, dezasambla software-ul, nu poate face nicio adaptare a acestuia și nu poate încerca să localizeze codul sursă, să vândă sau să cesioneze vreun software, să acorde sublicențe în acest sens sau să transfere orice drepturi asupra software-ului, ori să revendice oricare drepturi. Pentru claritate, cele de mai sus nu se aplică conținutului propriu al utilizatorului.

§ 10 Durata și rezilierea
 • 10.1 Contractul de înregistrare a contului se încheie pe perioadă nedeterminată.
 • 10.2 Utilizatorul poate rezilia oricând contractul de înregistrare a contului, fără un preaviz. Autodoc poate rezilia în mod corespunzător contractul de înregistrare a contului cu un preaviz de două săptămâni. Dreptul la reziliere fără preaviz dintr-un motiv întemeiat rămâne nemodificat. În special, Autodoc poate rezilia contractul de înregistrare a contului fără preaviz, dacă:
  • utilizatorul oferă informații incorecte sau incomplete la înregistrare,
  • utilizatorul încalcă în mod repetat alte obligații contractuale și nu încetează încălcarea obligațiilor, nici după solicitarea din partea Autodoc.
 • 10.3 Dacă Autodoc a reziliat contractul, utilizatorul nu are dreptul să creeze un cont nou, inclusiv sub un alt nume sau denumire.
 • 10.4 Orice reziliere trebuie să fie efectuată în formă scrisă. Rezilierile prin e-mail sunt considerate ca fiind efectuate în scris.
§ 11 Blocarea

Autodoc are dreptul, fără o notificare prealabilă, să blocheze posibilitatea utilizării platformei de către utilizator, în totalitate sau parțial, în cazul în care faptele sugerează că utilizatorul a încălcat prezenții ”Termeni și condiții de utilizare”, sau dacă o astfel de blocare este necesară în baza previziunilor legale ori pentru investigarea unei posibile încălcări legale.

§ 12 Protecția datelor

Utilizarea serviciilor Autodoc este voluntară. Cu toate acestea, utilizarea deplină a platformei https://club.autodoc24.ro/ nu este posibilă fără introducerea datelor cu caracter personal, sau introducerea datelor anonimizate.

Autodoc va respecta reglementările aplicabile privind protecția datelor. Acestea nu vor fi transmise altor utilizatori. Mai multe informații, privind tipul și scopul colectării, prelucrării și utilizării datelor cu caracter personal care sunt solicitate, pot fi găsite în politica de confidențialitate.

§ 13 Modificări contractuale

Versiunea ”Termenilor și condițiilor de utilizare”, care va fi în vigoare la momentul încheierii contractului de utilizare, va deveni parte a contractului dintre utilizator și Autodoc. Versiunea actuală a ”Termenilor și condițiilor de utilizare” poate fi accesată în orice moment pe site-ul web al Autodoc: https://club.autodoc24.ro/services/conditiile-generale. Totuși, Autodoc are dreptul să modifice și să adapteze ”Termenii și condițiile de utilizare”, cu efect pentru viitor. Autodoc va notifica utilizatorul în scris, cu patru săptămâni înainte ca ”Termenii și condițiile de utilizare” modificați să intre în vigoare. Versiunea modificată a ”Termenilor și Condițiilor de utilizare” va fi aplicată dacă, nu vor exista obiecții în această perioadă, sau dacă utilizatorul este de acord în avans cu modificările, fie în mod expres, fie prin utilizarea activă a serviciului. În cazul în care utilizatorul își exprimă în formă scrisă dezacordul în privința acestei modificări, informând despre aceasta în decursul termenului de notificare (e-mailul este suficient), contractul de utilizare va fi continuat cu aplicarea ”Termenilor și condițiilor de utilizare” anteriori. Drepturile de reziliere ale utilizatorului și cele ale companiei Autodoc vor rămâne neafectate.

§ 14 Soluționarea online a litigiilor: informații conform art. 14 (1) din Regulamentul UE 524/2013 privind soluționarea online a litigiilor (SOL) în materie de consum

Comisia Europeană oferă o platformă pentru soluționarea online a litigiilor, care poate fi găsită la: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Compania noastră nu este pregătită și nici obligată să participe la procedurile de soluționare a litigiilor în fața organismelor de arbitraj pentru consumatori

§ 15 Arbitrajul consumatorilor: informații conform art. 36 din Legea germană privind soluționarea litigiilor cu consumatorii (VSBG)

Noi nu participăm la procedurile de soluționare a litigiilor în fața organismelor de arbitraj pentru consumatori. Cu toate acestea, situația juridică impune să vă informăm despre existența unui organism de arbitraj pentru consumatori: Universalschlichtungsstelle des Bundes Zentrum für Schlichtung e.V., Strassburger Strasse 8, 77694 Kehl am Rhein, Germania; telefon: +49 (0) 7851 / 795 79 40, Fax: +49 (0) 7851 / 795 79 41; e-mail: mail@verbraucher-schlichter.de; site-ul web: www.verbraucher-schlichter.de.

§ 16 Dispoziții finale
 • 16.1 În măsura în care utilizatorii sunt antreprenori (§14 din Codul civil german (BGB)), se aplică legislația Republicii Federale Germania cu excluderea Convenției ONU privind contractele de vânzare internațională de mărfuri. Pentru consumatori, aceasta se aplică numai în măsura în care nu există prevederi legale obligatorii (cum ar fi reglementările privind protecția consumatorilor) din legea statului în care consumatorul își are reședința obișnuită.
 • 16.2 Locul exclusiv de jurisdicție pentru toate litigiile care decurg din sau în legătură cu acest contract este orașul Berlin, cu condiția ca părțile contractante să fie comercianți sau utilizatorul să nu aibă un loc de jurisdicție în Germania sau într-un alt stat membru al UE, ori și-a mutat reședința permanentă în străinătate după ce acești ”Termeni și condiții de utilizare” au intrat în vigoare, sau reședința ori domiciliul obișnuit să nu fie cunoscute la momentul acționării în justiție.
 • 16.3 În cazul în care una sau mai multe dintre prevederile ”Termenilor și condițiilor de utilizare” sunt sau devin nule ori imposibil de aplicat, aceasta nu va afecta prevederile rămase ale ”Termenilor și condițiilor de utilizare”. Prevederile nule sau imposibil de aplicat vor fi înlocuite cu prevederile legale, dacă acestea există.